top of page

Els paperers de la Riba i l'exportació de paper a Mèxic per a la fabricació de tabac (1778)

Tothom sap que històricament els dos nuclis papers més importants del nostre país són Capellades (Anoia) i la Riba (Alt Camp). I no necessàriament en aquest ordre. Les dues poblacions han estat (i en cas de la Riba continua estant) molt lligades a la producció de paper.


L'any 1778, però, els industrials de Capellades van aconseguir de la Corona un contracte per subministrar en el termini de cinc anys «tres-centes mil raimes (1) de paper blanc que ha de servir per fer cigarros en lo Regne de México a compte del Rei Nostre Senyor (que Déu guardi)» Aquesta comanda devia ser inassumible per a la capacitat de producció dels de Capellades i van negociar amb els fabricants de la Riba repartir-se el negoci.


Molí paperer de la Font Gran


El dia 29 de juny de 1778 el notari montblanquí Macià Català era a la Riba per donar fé pública de l'acord entre els paperers de les dues poblacions. En total, signen el contracte dinous paperes de la Riba i dos paperers de Capellades (en representació dels d'aquesta última població).


En representació dels ribatans signen: Francesc Camps, Ignasi Carbó, Josep Garreta, Salvador Amill, Josep Riber Novell, Pau Soler, Ramon Guarro, Pere Trullàs, Ignasi Carnicer, Josep Esteva, Pau Almuni, Agustí Bas, Joaquim Gardela, Joan Casulleras, Manuel Oliva, Isidre Farré, Josep Camps, Jaume Vilà i Vicent Querol. I en representació dels de Capellades van signar Anton Farré i Francesc Guarro.


Els paperers de la Riba es van distribuir la feina. I el repartiment (que pot donar idea de la seva capacitat productiva) va ser el següent:

- Francesc Camps: 4.500 del número 3 i 7; i 1.750 del número 2

- Ignasi Carbó: 4.000 del número 3 i 7; 2.625 del número 2

- Garreta: 4.250 i 1.750

- Amill: 4.000 i 2.625

- Riber: 4.750 i 1.750

- Soler: 4.750 i 1.750

- Guarro: 3.750 i 1.750

- Trulla: 3.750 i 1.750

- Carnicer: 3.750 i 1.750

- Esteva: 5.250 i 1.750

- Almuni: 4.250 i 1.750

- Bas: 4.250 i 1.750

- Garcela: 11.000 i 5.250

- Casulleras: 4.250 i 1.750

- Oliva: 7.500 i 1.500

- Farré: 4.750 i 1.750

- Josep Camps: 4.750 i 1.750

- Vilà: 3.750 i 1.750

- Querol: 3.750 i 1.750


Van ser testimonis del contracte Vicent Roig, fadrí paperer de la Riba i Macià Català Guasch, escrivent de Montblanc.


No sabem si va ser la primera vegada que els paperers de la Riba feien paper destinat a la producció de tabac. Però si que sabem que no va ser la última.

Font: http://molinspoble.blogspot.com/


Notes

1.- La "raima" és una mesura per comptar fulls de paper. Equival a uns 480 o 500 fulls (segons el lloc i l'època).

Tags:

bottom of page